Vállalkozási mérlegképes könyvelő

A TANFOLYAM RÉSZLETEI

Érettségi végzettség
2023. 11. 25.
295 000 Ft
Online
Online
Részletfizetési lehetőséget sikeres előminősítés után tudunk kínálni. Érdeklődj a részletekről!
2023. 11. 25.
18 hónap
szombatonként

TUDJ MEG TÖBBET A KÉPZÉSRŐL!

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

Miről szól a képzés?

Ajándékunk a képzéshez:

“Excel minikurzus leendő könyvelőknek karácsonyra”

Csak december 1. és 15. között beiratkozó tanulóinknak.

Jelentkezz MOST, ne maradj le!

A vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés olyan szakmai fejlődési lehetőséget nyújt, ahol elmélyülhetsz a pénzügyi tervezés és könyvelés világában. Ezen a kurzuson elsajátíthatod a vállalkozások gazdasági folyamatainak vezetését, az adózási rendszerek összetettségét, valamint a mérlegképes könyvelés alapvető szabályait. Ez a tréning felkészít arra, hogy szakértőként segíts vállalkozásoknak a pénzügyi tervezésben és irányításban, hozzájárulva a sikeres üzleti működésükhöz.

Elégedett tanulóink mondták rólunk

Miből épül feL?

 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályok
 • gazdálkodó szervezetek jogi környezete, jogi kultúra
 • gazdasági társaságok működésével kapcsolatos alapvető kérdések
 • vállalkozások alapításának, működtetésének és megszűnésének szabályai
 • vállalkozási formák, köztük lévő különbségek, előnyeik és hátrányaik
 • az egyéni vállalkozás/gazdasági társaságok jellemzői
 • a vállalkozás alapításával kapcsolatos szakmai és jogi információk, az alapítás feltételei és módja
 • a vállalkozás/gazdasági társaságok szüneteltetésével (ev.) kapcsolatos szakmai és jogi információk, a szüneteltetés és a megszüntetés feltételei és módja
 • jogszabályszövegek megértése, elemzése és egyéni feldolgozás
 • releváns jogszabályok kiválasztása és alkalmazása
 • Vállalkozások pénzügyei
 • A vállalkozások és hitelintézetek, illetve pénzügyi vállalkozások közötti kapcsolat tartalma, alapvető sajátosságai
 • a finanszírozási döntésekhez szükséges információforrások
 • a vállalkozások és hitelintézetek, illetve pénzügyi vállalkozások alapvető hitelminősítési folyamatai
 • kapcsolat a hitelintézetekkel, illetve a pénzügyi vállalkozások közötti kapcsolatok
 • adatszolgáltatás a vállalkozás hitel-, lízingkérelméhez,
 • bankügyletek fogalma, fajtái, különböző bankügyletek (aktív, passzív, semleges) jellemzői, jelentősége
 • pénzügyi szolgáltatások (pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások)
 • A pénzforgalom általános szabályai, a fizetési számlák fajtái
 • alapvető fizetési módok
 • pénzforgalommal kapcsolatos események
 • pénzügyi bizonylatok nyilvántartása
 • szigorú számadású bizonylatok nyilvántartási szabályai
 • nemzetközi pénzügyekkel kapcsolatos alapfogalmak, szabályok
 • devizagazdálkodási szabályok
 • választott árfolyam
 • árfolyamhatások értelmezése és számviteli kezelése
 • vámolással kapcsolatos dokumentumok
 • különböző valuta és devizaügyletek számviteli kezelése, értékelése, adóügyi vonatkozásai
 • árfolyamváltozások hatásai, árfolyam különbözet számítás
 • az értékpapírok fajtái és azok értékelésének módja
 • értékpapírok pénzügyi és ügyviteli lebonyolítása
 • biztosítással kapcsolatos alapfogalmak, élet-és nem életbiztosítások megkülönböztetése
 • biztosítási ágak szolgáltatási, biztosítási ajánlatok
 • számlakiállítás (kézi és gépi számlák), számlázó programok
 • az adóhatósághoz történő bejelentés és adatszolgáltatás módja
 • kamatos kamat, annuitás és diszkontszámítás
 • alapvető beruházással összefüggő gazdaságossági számítások
 • táblázatkezelő szoftver alkalmazásával számítások végzése befektetések, beruházások, egyéb gazdálkodással összefüggő események tervezéséhez és értékeléséhez
 • pénzügyi mutatók számolása, a kapott eredmények és a közöttük fennálló összefüggések értelmezése
 • Könyvviteli ismeretek
 • könyvviteli és adózási határidők
 • a vállalkozás által használt bizonylatok, értelmezésük adózási szempontból
 • a vállalkozás dokumentumainak könyvelésre való előkészítése
 • a könyvelés szabályai, a vállalkozások helyi számviteli rendje
 • könyvelési feladatok könyvelőprogram segítségével a vállalkozás szabályzatának megfelelően
 • a kontírozás és a főkönyvi könyvelés szabályai, szükség esetén belső ellenőrzés kezdeményezése
 • a nyilvántartások rendszere és sajátosságai, az alkalmazott bizonylatok, azok kapcsolata
 • analitikus nyilvántartási rendszerek
 • az analitika és a főkönyvi könyvelés kapcsolata
 • események kontírozása, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások vezetése, könyvviteli feladások készítése, egyeztetése
 • a leltárkészítés folyamata, szabályai, a leltározás során alkalmazandó bizonylatok és azok használata
 • a leltározás dokumentumai, menete, lebonyolítási rendje
 • leltározási feladatok ellátása, bizonylatok használata
 • a főkönyvi könyveléssel történő egyeztetés menete, a feltárt eltérések lehetséges okai és ezek dokumentumai
 • a leltározás során felvett adatok összevetése a könyvelésben nyilvántartott adatokkal, szükséges egyeztetések, értékelések elvégzése, a különbségek kezelése
 • az adat-szolgáltatásra, az adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályok és azok alkalmazása
 • Adózási ismeretek
 • az adózás alapfogalmai, kiemelt adónemek és összefüggéseik (áfa, tao, szja, kiva, kata, szochó, járulékok, helyi adók, gépjárművet terhelő adók)
 • adójogszabályok alkalmazása
 • a vállalkozás alapításának dokumentumai, az ezzel kapcsolatos teendők, az ügyintézés módja, helye, feltételei
 • a vállalkozás alapításával és működtetésével kapcsolatos adózási, bejelentési teendők
 • az egyéni vállalkozás alapításával, működésével és megszüntetésével kapcsolatos adózási és jogi információk
 • az egyéni vállalkozás választható adózási lehetőségeinek megfogalmazása
 • az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos adózási feladatk és összefüggések helyes felismerése
 • a vállalkozásnál felmerülő, adózással összefüggő hibák, hiányosságok rendezésének módja
 • a bevallási nyomtatványok
 • önellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat lát el
 • az adóhatósági ellenőrzés célja, feladata és a szükséges információforrások
 • az egyes adókötelezettségek elmulasztásából eredő jogkövetkezmények
 • a magyar adórendszer felépítése, annak alapjait képező gazdasági és jogi megfontolások, intézmények
 • egy vállalkozás adózással összefüggő feladatainak megfogalmazása, olyan keretrendszer kialakítása, ami a leginkább szolgálja a pontos és hiánymentes információk rendelkezésre állását, rendszerezését az adózási feladatok ellátásához
 • az adatszolgáltatásra, az adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályok és alkalmazásuk
 • Számvitel és adózás digitális környezetben
 • az ügyfélkapu, cégkapu, e-beszámoló és egyéb szakmai online ügyintézés menete
 • a vállalkozás ügyeinek intézéséhez rendelkezésre álló ügyfélkapu, cégkapu, „ellügy”, e-beszámoló, és egyéb online szolgáltatások (e-bevallás stb.) használata
 • az alapvető statisztikai számítások, viszonyszámok és középértékek fajtái, kiszámításuk módja
 • az elektronikus statisztikai adatszolgáltatási rendszer használata
 • statisztikai adatszolgáltatások összeállítása és beküldése
 • automatizált könyvelési rendszerek, az adatbázisok kezelését felhasználói szinten, nagytömegű adatok könyvelési programba való importálása, ellenőrzésekhez az adatok exportálása
 • a vállalkozást érintő adó- és járulékfizetési kötelezettségek
 • bevallási és befizetési határidők, bevallási nyomtatványok
 • a vállalkozás adókötelezettségéhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatok ellátása
 • a nyomtatványkitöltő program kezelése
 • bevallási nyomtatványok és a megfelelő bevallási nyomtatványok kitöltése
 • vállalkozásnál felmerülő, adózással összefüggő hibák, hiányosságok rendezésének módja
 • önellenőrzéssel kapcsolatos feladatok
 • irodai ügyviteli szoftverek használata
 • kimutatások, tömörített és egyéb speciális fájlok készítése
 • a levelezés, az ügyirat- és szerződéskészítés követelményei, az iratmegőrzés szabályai
 • a felhőszolgáltatások működése, a közös dokumentum kezelés használatának szabályai (dokumentumok létrehozása, módosítása és megosztása)
 • papír nélküli kommunikációs formák használata
 • a könyvelés alapját képező input bizonylatok papír alapú vagy elektronikus tárolásának rendszere
 • pénzügyi és számviteli dokumentumok archiválása
 • az adatszolgáltatásra, az adatkezelésre és az információ-biztonságra vonatkozó szabályok és alkalmazásuk
 • Pénzügyi számvitel
 • az üzleti év végén, a számviteli záráshoz szükséges feladatok és elvégzésük
 • számviteli beszámoló fajtái, annak részei és a részek közötti összefüggések, melyik részt milyen információkból lehet elkészíteni
 • a vállalkozás számviteli beszámolójának elkészítése
 • az üzleti év kezdetén a számviteli nyitással kapcsolatos feladatok és elvégzésük
 • a könyvvizsgálat célja, feladata és a szükséges információforrások
 • könyvvizsgálathoz adatok szolgáltatása, együttműködés a könyvvizsgálóval az ellenőrzés során
 • a vállalatcsoportok beszámolási kötelezettségeire vonatkozó jogszabályi előírások, konszolidált beszámolók készítése
 • az adatszolgáltatásra, az adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályok és alkalmazásuk
 • Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése
 • gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályok
 • gazdálkodó szervezetek jogi környezete, jogi kultúra
 • gazdasági társaságok működésével kapcsolatos alapvető kérdések
 • vállalkozások alapításának, működtetésének és megszűnésének szabályai
 • vállalkozási formák, köztük lévő különbségek, előnyeik és hátrányaik
 • az egyéni vállalkozás/gazdasági társaságok jellemzői
 • a vállalkozás alapításával kapcsolatos szakmai és jogi információk, az alapítás feltételei és módja
 • a vállalkozás/gazdasági társaságok szüneteltetésével (ev.) kapcsolatos szakmai és jogi információk, a szüneteltetés és a megszüntetés feltételei és módja
 • jogszabály szövegek megértése, elemzése és egyéni feldolgozás
 • releváns jogszabályok kiválasztása és alkalmazása

Kinek ajánljuk?

 • Mindazoknak, akik szeretnek számokkal foglalkozni és egy kiszámítható, keresett, de szellemi erőfeszítést igénylő munkakörben el tudják képzelni magukat.
 • Pályakezdőknek és pályaváltóknak egyaránt ajánljuk, hiszen a pályán nagyon sokféle pozíció van, ahol tudásod kamatoztathatod.
 • Mindazoknak, akiket érdekelnek az alapvető gazdasági mechanizmusok és hozzá szeretnének járulni egy vállalkozás sikeréhez.

Bónuszok, melyeket csak tőlünk kapsz

Jelentkezz tanfolyamunkra most és ajándékba kapsz 2 kurzust, összesen 33.990 forint értékben! Fülöp Margó a tanulásmódszertan rejtelmein kalauzol végig, hogy tanulás a sikered kulcsává válhasson a tanfolyam és a szakmai életed során, míg File Csaba tréninget tart önéletrajz írásból, felkészít az állásinterjúra és megismertet az online oktatással, hogy igazán otthonosan érezd magad mind a képzésen, mind pedig a pályaváltás vagy álláskeresés folyamatában!

Mi szükséges az elkezdéséhez?

A képzés elkezdéséhez érettségi bizonyítvány szükséges.

A képzés oktatásszervezőjének ajánlásával

made-ivett

“A Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzést azoknak ajánlom, akik érdeklődnek az üzleti világ iránt, és szeretnék megtanulni, hogyan kezeljék profi módon a pénzügyeket egy vállalkozásban. Ha a számok világa nem ijeszt meg, sőt, inkább izgalmas kihívást jelent, és szeretsz rendet teremteni a pénzügyi zűrzavarban, akkor ez a képzés neked szól!”

Online képzés az ország bármely pontjáról

Minden órát rögzítünk, a képzési nap utáni héten feltöltjük és megosztjuk tanulóinkkal. Így nemcsak élőben vehetsz részt, hanem visszanézheted a korábbi órákat, így 1-1 hiányzás miatt nem maradsz le semmiről.

Ez nem csak azok számára hasznos, akik esetleg lemaradtak az élő oktatásról, de azon résztvevőknek is segítség lehet, akik végigülték az oktatást, de később ismételni szeretnének.

A felvételek a képzés zárása után 6 hónapig elérhetőek lesznek, így akár a munkába állás első hónapjaiban is van lehetőséged ismételni, gyakorolni. Az órák interaktívak, oktatóinktól kérdezhetsz bármikor. A képzés gyakorlatorientált, azaz a száraz elmélet mellett a gyakorlatot is megtanítjuk Neked, hogy a lehető legkönnyebben el tudj kezdeni dolgozni!

Profi oktatóink tudásuk legjavát adják. Tankönyvekre és egyéb tananyagokra nem kell költenedA képzés során megkapsz minden segédanyagot, ami a tananyag elsajátításához és a vizsgához kell.

Ez a tanfolyam bejelentett képzés, nem képesítést adó képzés. A sikeres elvégzést követően a résztvevők tanúsítványt kapnak, azonban állami bizonyítványt nem. Nyilvántartási szám: B/2022/001537

A „kötelező” órákon kívül több időpontban szervezünk konzultációkat, amelyeken korlátlanul fel tudod tenni a kérdéseidet az oktatónak, aki részletesen megválaszolja azokat. Ilyen alkalmakat több időpontban, hétköznap és hétvégén is beütemezünk, hogy biztosan legyen számodra is megfelelő alkalom. Illetve, amelyiken nem tudsz részt venni, utólag visszanézheted, így mások kérdéseiből is tudsz tanulni.

A feltüntetett képzési díjak már a kedvezményes árak. Jelentkezz online, és spórold meg az adminisztrációs díjat.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Akár érdeklődést, akár jelentkezést adsz le nálunk, a lehető leghamarabb felvesszük veled a kapcsolatot telefonon. 

Ha minden adatod helyesen megadtad a jelentkezéshez, akkor az ellenőrzés után kiküldjük a díjbekérőt, aminek a befizetésével tudod véglegesíteni a jelentkezésed erre a képzésünkre.

Felnőttképzési szerződést online, e-szerződésként kötünk.

A jelentkezésed véglegesítése után, de még a képzés indulása előtt fogsz kapni egy e-szerződés levelet, ahol online alá tudod majd írni a felnőttképzési szerződésed.

(Ez egyébként teljesen hivatalos és jogszerű eljárás, pont olyan, mintha az irodánkba bejönnél és aláírnád papíron a szerződést.)

Nincs semmi gond, előfordulhat, hogy nem tudod egyedül aláírni az e-szerződésed.

Ehhez egyébként küldeni fogunk egy nagyon egyszerű videót, ami alapján az esetek nagy részében egyedül meg fogod tudni oldani a dolgot. (A videóban lépésről lépésre bemutatjuk, hogy pontosan mit kell majd csinálnod.)

Ha mégis elakadnál, keresd ügyfélszolgálatunkat, az elérhetőségeket a kapcsolat oldalon találod!

Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésekhez nem jár diákigazolvány.

Ennek ellenére javasoljuk, hogy elvégezd ezt a képzést, ugyanis az iskolarendszerben tartott képzések esetén (amik diákigazolványt adnak), legtöbbször hétköznaponként, sokszor napközben van az oktatás, ami mellett nagyjából lehetetlen dolgozni.

A sikeres jelentkezésed után kapni fogsz egy díjbekérőt, amin a képzőnk átutalási adatai is szerepelni fognak. 

Az átutalásodat néhány napon belül jóváírjuk, ekkor fogod megkapni majd a hozzáférésed a rendszerünkhöz (felhasználót és jelszót), ahol a képzést fogod tudni végezni.

A befizetésed után természetesen a számlázónk automatikusan kiállítja és elküldi Neked a számlát.

Ha egy összegben fizetsz, akkor az egész összeget így fizeted, ha részletekben, akkor pedig az első részletet kérjük majd be tőled a hozzáférés előtt.

Az órák egy része online élőben lesz elérhető (ami később szintén felkerül videós formában, ha nem tudtál részt venni), a másik része pedig már egyből videóként lesz elérhető.

Az online élő órákat úgy kell elképzelned, mintha a tanteremben ülnél, csak nem kell beutaznod miatta sehova, hanem otthonról eléred.

Az online élő órákhoz való részvételhez részletes technikai útmutatót fogsz kapni, hogy biztosan be tudj csatlakozni könnyedén.

A bejelentett, képesítést nem adó tanfolyamok esetén (HR – Személyügyi szervező, Pályázatíró, Projektmenedzser, Táplálkozási tanácsadó, Társadalombiztosítási és bérügyi szakember) a vizsgázás  díjmentes, és online zajlik. 

Az államilag elismert képesítést adó képzések esetén (a felsorolt tanfolyamon kívül az összes többi képzésünk ilyen) a következőt kell tudni: 

Az új rendszerben (2021 óta) a vizsgázást már a nem a felnőttképző szervezi, hanem központi (állami) szervezésű.

Ez azt jelenti, hogy nem az iskolánkban fogsz tudni vizsgázni, hanem egy erre a célra létrehozott, tőlünk független vizsgaközpontban.

Ha végeztél a képzésünkkel, fogsz kapni egy tanúsítványt tőlünk, ami feljogosít a vizsgázásra, ezzel fogsz tudni elmenni vizsgázni.

Természetesen mi is kapcsolatban állunk több vizsgaközponttal, tehát tudunk Neked javaslatot tenni, hogy a lakhelyedhez közel hova is menj pontosan vizsgázni.

A vizsga díját közvetlenül a vizsgaközpontban fizeted, ez képzésenként eltér, de általában 40-60 000 forint szokott lenni.

A képesítést adó képzések után megszerezhető bizonyítványt a legtöbb helyen elfogadják az EU-ban, ehhez azonban valószínűleg hiteles fordítást fog kérni a munkaadó. 

A képesítést nem adó képzések esetén (HR – Személyügyi szervező, Pályázatíró, Projektmenedzser, Táplálkozási tanácsadó, Társadalombiztosítási és bérügyi szakember) olyan munkát vállalhatsz, amelyhez nem szükséges szakképesítés. Ehhez mindenképpen egyeztess a leendő munkaadóddal.

BÓNUSZOK

INGYENES ONLINE JEGYZETEK

Rengeteg munkánk van abban, hogy a képzés anyagait fejlesszük, melynek egy diákra jutó költsége 30.000 Ft.

AKTÍV MENTORÁLÁS

Végig fogjuk a kezed, és ha segítségre van szükséged, személyre szabottan számíthatsz oktatóidra.

NINCS REGISZTRÁCIÓS DÍJ

Online jelentkezés esetén az 5000 Ft-os adminisztrációs díjat elengedjük, így ennyivel kevesebbe kerül maga a képzés.

A KÉPZÉS ADATAI

Vállalkozási mérlegképes könyvelő
04115002

E/2022/000092

B/2022/001537

JELENTKEZZ MOST!