Prémium Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

TUDJ MEG TÖBBET A KÉPZÉSRŐL!

Pedagógiai asszisztens

Miről szól a képzés?

Igazi hivatás

Az egyik legszebb hivatás, ha részt vehetsz a következő generáció nevelésében és fejlesztésében - éppen ezt adja a képzésünk.

A Pedagógia Világa

Ismerkedj meg a pedagógiai és pszichológiai alapokkal, fedezd fel a pedagógia szakmai terminusait, és mélyedj el a tudományok rendszerében, hogy hatékonyan alkalmazhasd azokat a pedagógia területein és a nevelés színterein.

Kapcsolatteremtés és Kommunikáció

Tanulj magasszintű kommunikációs ismereteket, alakíts ki kulturált kapcsolatteremtési szabályokat, és gyakorold az adekvát kommunikációt, hogy hatékonyan kommunikálj a gyermekkel, családdal és a környezeteddel.

Család és Nevelés

Mélyülj el a családpedagógia alapjaiban, ismerd meg a család szerepét a szocializációban, és sajátítsd el az információk szerzésének és kezelésének módjait a gyermek/tanuló családjáról, mindig tiszteletben tartva a szakmai titoktartás szabályait.

Miből épül feL?

 • A pedagógia szakmai terminusai
 • A pedagógia a tudományok rendszerében
 • A pedagógia területei
 • A nevelés színterei
 • Szocializáció
 • A gyermek megismerésének lehetőségei, módszerei
 • A gyógypedagógia rendszere
 • Gyógypedagógiai alapfogalmak, csoportok és azok tulajdonságai
 • Kiemelt figyelmet igénylő gyermek
 • Az SNI-s gyermek fejlesztése
 • Fejlődéslélektan
 • Az életkori szakaszok és azok sajátosságai, jellemzői
 • Szociálpszichológiai ismeretek
 • Személyiséglélektan
 • A személyiségfejlődést befolyásoló tényezők és veszélyeztető tényezők
 • Ezek felismerése a gyakorlatban
 • Az emberi szükségletek rendszere, egymásra gyakorolt hatásuk
 • A szükségletek azonosítása a nevelés folyamatában
 • Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége
 • A kötődés fogalma
 • Kötődési mintázatok és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatásuk
 • A hospitalizáció káros hatásai
 • A pedagógus személyisége, attitüdje, és ezek hatása a gyermekek személyiségfejlődésére
 • a család szocializációban betöltött szerepe
 • információk szerzése és kezelése a gyermek/tanuló családjáról a szakmai titoktartás szabályainak betartása mellett
 • konfliktus típusai és a konfliktusok feloldásának módjai, konfliktusok feltárása
 • a devianciákat és veszélyeik, valamint a megelőzés lehetőségei
 • gyermek/tanuló szociális kapcsolat-rendszerében megjelenő deviáns elemek elemzése
 • hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség vonzásában megjelenő a gyermek/tanuló fejlődését befolyásoló veszélyek
 • adekvát kapcsolatfelvétel a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekkel/tanulóval és családjával
 • a fiatalkorú bűnelkövetés személyiségfejlődésben betöltött szerepe
 •  párhuzam a hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség és a bűnelkövetés között, a család és az iskola felelősségének megkülönböztetése
 • a krízis jelentősége és a családon belüli krízishelyzetek veszélyei
 • krízishelyzetek feltárása, tények elemzése, különbség a tények és a hipotézis között
 • a mentálhigiéné a családi mentálhigiénés gondozás és a segítő beszélgetés szerepe a pedagógiai munkában
 • kapcsolatfelvétel a családtagokkal és adekvát kommunikáció

 

 • szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésének szemléletformáló hatása
 • pedagógussal való együtt gondolkodás a csoport szabadidős tevékenységeinek megszervezésében
 • az óvoda és az általános iskola intézményen belüli és intézményen kívüli szabadidős tevékenységeinek lehetőségei
 • az óvodai és iskolai programok jellemzőinek megkülönböztetése
 • az óvodai, iskolai kirándulás és az erdei iskola, tábor előkészítésének, szervezésének, lebonyolításának lépései
 • a programokhoz megszervezéséhez szükséges források előteremtésében szülők mozgósítása
 • az óvodai, iskolai programok és a hozzájuk kapcsolódó népszokások, hagyományok, néprajzi értékek
 • ünnepi szimbólumok, jelképek
 • nemzeti, a természeti és a magánjellegű ünnepek közötti különbség
 • játékpedagógiai és játékpszichológiai ismeretek
 • a játék és a munka összekapcsolása
 • játékeszközök beszerzése forrásteremtés
 • a közművelődési intézmények és a köznevelési intézmények kapcsolatrendszere
 • az életkorhoz igazodó programot biztosító intézmények kiválasztása, gyermek/tanuló szemléletének formálása, igényszintjének emelése
 • a családdal történő kapcsolattar-tás formái
 • kapcsolatteremtés, pedagógiai kommunikáció a családdal
 • szülői értekezletek, fogadóórák, munkadélutánok előkészítése
 • tapasztalatok értékelése, következtetések jövőbeni felhasználása
 • vélemények, tapasztalatok megfogalmazása egy programmal kapcsolatosan, a vélemény kommunikálása a család, gyermek és a pedagógusok felé

 

 • alapvető egészség-nevelési, egészség-védelmi ismeretek, a gyerek/tanuló egészségnevelése, egészséges személyiségfejlődés
 •  életkorspecifikus higiénés nevelési ismeretek, egészséges életkörülmények
 • személyes példa mutatása, új módszertani lehetőségek keresése az egészségneveléshez
 • a személyi gondozás szerepe és jelentősége a nevelési folyamatban, az életközösségek sajátosságai
 • individuális segítségnyújtás, szokásrendszer alakítása
 • az egészséges táplálkozás általános szabályai
 • összefüggések a testtömegindex, az egészséges tápanyagok és a táplálék mennyisége között és ezek életkorspecifikus demonstrálása a gyermeknek/tanulónak
 • a gyermekkori étkezési szokások felnőttkori hatásai
 • az óvodáskorú és iskoláskorú gyermek pihenésének ideális körülményei és a pihentető alvás feltételrendszere
 • a pihenés, alvás környezetei feltételeinek előkészítése.
 • a helyes életritmus és az érzelmi biztonság kapcsolata
 • a napirend és megvalósítása (rugalmasság, színesebbé tétel) az óvodás és iskoláskorú gyermekek életében
 • a gondozási folyamatban elvárt magatartás, kommunikációs technikák
 • gondozási tevékenység a gyermek igényeinek figyelembevételével

• magasszintű ismeretek a kommunikáció elméletéről és gyakorlatáról
• adekvát kommunikáció, (kommunikációs stílusa mintául szolgál a rábízott gyermek/tanuló kommunikációjához)
• a kulturált és elvárt kapcsolatteremtés szabályai a pedagógiai folyamatban
• kulturált „Üdvözlési formák” és a „Bemutatkozás illemtana”, az első benyomás jelentősége
• kommunikáció a gyakorlatban
• a gyermek, család üdvözlése, bemutatkozás a lényeges elemekre szorítkozva, személyes elemek kerülése, hallgatóság érdeklődésének fenntartása a kommunikáció során
• a közvetett és közvetlen kapcsolatteremtés szabályai, kultúrája
• kapcsolatkezdeményezés és válaszok személyesen, telefonon és írásban
• bizalmi légkör kialakításának lépései, feltételei
• bizalmi légkör kialakítása és fenntartása gyermekkel/tanulóval és családjával
• a pedagógus szerep összeegyeztetése a divatos, ápolt öltözködéssel, sminkkel, testi higiénével

Kinek ajánljuk?

Neked szól a tanfolyam, ha...

Nem ajánljuk a részvételt, ha...

A TANFOLYAM RÉSZLETEI

2024. 02. 24.
Érettségi
229 000 Ft
Online
Online
90000 Ft előleg + 5 x 36000 Ft / hó
2024. 02. 24.
6 hónap
szombatonként

Bónuszok, melyeket csak tőlünk kapsz

Tanulási Idő Felező Elfoglalt Tanulóinknak

Szeretnéd hatékonyan végezni a képzésünket, de elfoglalt vagy a mindennapokban? Semmi probléma, ezért készült “Tanulási Idő Felező Elfoglalt Tanulóinknak” anyagunk, amiben Fülöp Margó szakértő segít elsajátítani a hatékony tanulás elméletét gyakorlati tippekkel fűszerezve 45 percben. Jelentkezz most, és a beiratkozásod után Tied is a bónusz anyag!

Álláskeresési
Mesterfogások

Gondolkozol a jelentkezésen, de attól tartasz, hogy nehéz lesz elhelyezkedni a végzettség után tapasztalat nélkül? Éppen emiatt fejlesztettük le Álláskeresési Mesterfogások anyagunkat File Csaba szakértőnkkel, aki segít megérteni, hogy hogyan írj kiemelkedő önéletrajzot, vagy épp Te lehess az interjún a legjobb.

A képzés oktatásszervezőjének ajánlásával

donko-anna

“Képzésünket elvégezve piacképes szakmai tudás birtokába kerülsz, mellyel segítheted pedagógusok munkáját mind óvodákban, mind iskolákban vagy egyéb gyermeknevelő intézményekben. Ha szeretnél aktívan részt venni az intézményeken belüli gyermekközösségek építésében, gyermekszerető és kellően kreatív vagy, ez a képzés Neked való!”

VÉLEMÉNYEK RÓLUNK

GARANCIA

Nem tudod, hogy Neked való-e a képzés?

Nem gond, elég később is döntened erről! Iratkozz be a képzésünkre, vegyél részt az első órán, és ha nem azt kaptad amire számítottál, jelezd nekünk, és visszaadjuk a teljes összeget huzavona nélkül!

Mitől prémium a képzés?

JELENTKEZZ MOST!

Az első lépés

Kapni fogsz egy e-mailt pár percen belül, amiben segítünk, hogy hogyan tudsz beiratkozni önállóan.

A második lépés

Ha már biztos vagy a beiratkozásban, a rendszerünkben akár online bankkártyával, akár átutalással is be fogod tudni fizetni az összeget.

A harmadik lépés

Amennyiben még kérdésed van, vagy elakadtál az önálló beiratkozással, telefonos kollégánk a jelentkezésed után 48 órán belül keresni fog, így nincs más dolgod csak várni a hívást, és hogy átbeszéljétek a részleteket!

Az első lépés

Kapni fogsz egy e-mailt pár percen belül, amiben segítünk, hogy hogyan tudsz beiratkozni önállóan.

A második lépés

Ha már biztos vagy a beiratkozásban, a rendszerünkben akár online bankkártyával, akár átutalással is be fogod tudni fizetni az összeget.

A harmadik lépés

Amennyiben még kérdésed van, vagy elakadtál az önálló beiratkozással, telefonos kollégánk a jelentkezésed után 48 órán belül keresni fog, így nincs más dolgod csak várni a hívást, és hogy átbeszéljétek a részleteket!

GYAKORI KÉRDÉSEK

Amennyiben jelentkezel a képzésünkre, a lehető leghamarabb felvesszük veled a kapcsolatot telefonon.

A jelentkezést követő beiratkozást önállóan is végig tudod vinni a Stabil Tudás Ügyfélkapudon keresztül, a jelentkezést megerősítő e-mail instrukciói alapján.

Felnőttképzési szerződést online, e-szerződés formájában kötünk veled.

Ha minden szükséges adatot és dokumentumot megkaptunk tőled a szerződés előállításához, kapni fogsz egy e-szerződés tárgyú e-mailt, amin keresztül online alá tudod majd írni a felnőttképzési szerződésed.

(Ez egyébként teljesen hivatalos és jogszerű eljárás, pont olyan, mintha az irodánkba bejönnél és aláírnád papíron a szerződést.)

Nincs semmi gond, előfordulhat, hogy megakadsz. Ha így történne, keresd ügyfélszolgálatunkat, melynek elérhetőségeit a kapcsolat oldalon találod!

Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésekhez nem jár diákigazolvány.

Ennek ellenére javasoljuk, hogy végezd el ezt a képzést, ugyanis az iskolarendszerben tartott képzések esetén (amelyek diákigazolványt adnak), legtöbbször hétköznaponként, sokszor napközben van az oktatás, ami mellett nagyjából lehetetlen dolgozni. Nálunk munka mellett is tanulhatsz, hiszen óráink szombatonként vannak.

Minden órát rögzítünk, a képzési nap utáni héten feltöltjük és megosztjuk tanulóinkkal. Így nemcsak élőben vehetsz részt, hanem visszanézheted a korábbi órákat, így 1-1 hiányzás miatt nem maradsz le semmiről.

Ez nem csak azok számára hasznos, akik esetleg lemaradtak az élő oktatásról, de azon résztvevőknek is segítség lehet, akik végigülték az oktatást, de később ismételni szeretnének.

A felvételek a képzés zárása után 6 hónapig elérhetőek lesznek, így akár a munkába állás első hónapjaiban is van lehetőséged ismételni, gyakorolni. Az órák interaktívak, oktatóinktól kérdezhetsz bármikor. A képzés gyakorlatorientált, azaz a száraz elmélet mellett a gyakorlatot is megtanítjuk Neked, hogy a lehető legkönnyebben el tudj kezdeni dolgozni!

A „kötelező” órákon kívül több időpontban szervezünk konzultációkat, amelyeken korlátlanul fel tudod tenni a kérdéseidet az oktatónak, aki részletesen megválaszolja azokat. Ilyen alkalmakat több időpontban, hétköznap és hétvégén is beütemezünk, hogy biztosan legyen számodra is megfelelő alkalom. Illetve, amelyiken nem tudsz részt venni, utólag visszanézheted, így mások kérdéseiből is tudsz tanulni.

A sikeres jelentkezésed után fogsz kapni egy díjbekérőt, amelyen a képzőnk átutalási adatai is szerepelnek. A Stabil Tudás Ügyfélkapudon keresztül bankkártyával is lehetőséged nyílik befizetni a díjbekérőt. 

Az átutalásodat néhány napon belül jóváírjuk, ekkortól kapsz hozzáférést a bónusz tananyagokhoz.

A kontaktórák online, élőben lesznek elérhetőek, ezek később felkerülnek videós formában a Stabil Tudás Ügyfélkapudba, így akkor is vissza tudod őket nézni, ha nem tudtál részt venni a kontaktórán.

Az online élő órákat úgy kell elképzelned, mintha a tanteremben ülnél, csak nem kell beutaznod miatta sehova, hanem otthonról eléred.

Az online élő órákhoz való részvételhez részletes technikai útmutatót fogsz kapni, hogy biztosan be tudj csatlakozni könnyedén.

A bejelentett, képesítést nem adó tanfolyamok esetén (HR – Személyügyi szervező,, Projektmenedzser, Táplálkozási tanácsadó, Társadalombiztosítási és bérügyi szakember, Házvezető+idősgondozó, Egészséges életmód képzés, Vegán életmód képzés, Social media manager, Digitális grafikai illusztrátor, Virtuális asszisztens, Aromaterápia alapjai+kezdő gyógy- és fűszernövény ismeret, Asszertív kommunikáció, Értékesítési technikák+ajándék tárgyalási technikák, Videóvágás+ajándék videózás alapjai, Felelős kutyagazdi képzés) a vizsgázás  díjmentes, és online zajlik. 

Az államilag elismert, részszakmára felkészítő szakmai képzéseink esetén (Dajka, Gyógypedagógiai asszisztens, Munkavédelmi előadó, Pedagógiai asszisztens, Vállalkozási mérlegképes könyvelő) a következőt kell tudni: 

Az új rendszerben (2021 óta) a vizsgázást már a nem a felnőttképző szervezi, hanem független vizsgaközpontoknál tudsz vizsgázni.

Ha sikeresen elvégezted a képzésünket, kapni fogsz egy, a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből kiállított tanúsítványt tőlünk, amivel jelentkezni tudsz egy független vizsgaközpontba, képesítő vizsgára. A képesítő vizsgán tudod megszerezni az államilag elismert bizonyítványodat.

Természetesen mi is kapcsolatban állunk több vizsgaközponttal, tehát tudunk Neked javaslatot tenni, hogy a lakhelyedhez közel hova is menj pontosan vizsgázni.

A vizsga díját közvetlenül a független vizsgaközpontnak fizeted, ez képzésenként eltérhet, de általában 40-60 000 forint szokott lenni.

A részszakmára felkészítő szakmai képzéseken megszerezhető bizonyítvány esetében, sikeres képesítő vizsga után lehetőséged van idegen nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítést kérni. Ennek részleteiről annál a független vizsgaközpontnál tudsz érdeklődni, ahol a képesítő vizsgádra jelentkezel.

A képesítést nem adó képzések esetén lehetőséged van angol és német nyelven is kérni tőlünk a képzés elvégzését igazoló dokumentumokat.

Profi oktatóink tudásuk legjavát adják. Tankönyvekre és egyéb tananyagokra nem kell költenedA képzés során megkapsz minden segédanyagot, ami a tananyag elsajátításához és a vizsgához kell.

A feltüntetett képzési díjak már a kedvezményes árak. Jelentkezz online, és spórold meg az adminisztrációs díjat.

A KÉPZÉS ADATAI

Prémium Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)
4
01194002

E/2022/000092

Áremelés 2024.02.15-től!